LIFAMIM
SOMETIMES

 

Netz porres knafaim
Ha sedek nikfar
Agvul kmo meitar ba shamaim
Be shnat alpaim
Ani meyutar
Kol yom oto davar
Ein li shum kivun
Ani shorev arum
Atuf be rachamim
Eloim shaot
Ve yesh lifamim
Ovrim kol ha leilot
Kol ha yamim

Eich be shem shamaim
Eich kol ze nigmar
Ve eich ani lo nikshar benata'im
Be shnat alpa'im
Ani meyutar
Kol yom oto davar
Ein li shum kivun
Ani shorev arum
Atuf be rachamim
Eloim shaot
Ve yesh lifamim
Ovrim kol ha leilot
Kol ha iamim

 

LYRICS Details coming soon
MUSIC Details coming soon
SINGER Hayehudim
 


The words to this song were entered by
Louise Avigdor
of Rio de Janeiro, Brazil

To contact Louise click here


Back to SONGS A-Z